Erkend door Binnenlandse zaken nr. 20 0979 73.   /  Incert erkend nr. B-1659   

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 


Telematic verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. 
Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden. 

Telematic past de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe voor wat de behandeling van de persoonsgegevens betreft. De bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de gegevens in te zien, te corrigeren of te schrappen door een e-mail te sturen naar Telematic.

De gegevens op deze website zijn informatief. Telematic is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.